Tisková zpráva: Konference Spojovací vojsko 2018

Ve dnech 5. a 6. dubna 2018 se v prostorech Klubu Univerzity obrany v Šumavské ulici v Brně konala odborná konference Spojovací vojsko 2018. Organizovala ji Agentura komunikačních a informačních systémů AČR (AKIS) spolu s českou pobočkou AFCEA a Univerzitou obrany České republiky.


Konferenci, kterou sledovalo v zaplněném sále 150 účastníků z řad Armády České republiky, univerzitní i komerční sféry, zahájil ředitel AKIS brigádní generál František Ridzák spolu s prezidentem České pobočky AFCEA Tomášem Müllerem. Oba se v úvodních projevech shodli na potřebě setkávání odborníků na ICT z oblasti obrany a bezpečnosti a potřebě výměny znalostí a zkušeností. „Není to však jen odborná diskuse, ale také příležitost k vytvoření společenských vazeb a vzájemnému poznávání našich kolegů, a hlavně partnerů, se kterými spolupracujeme,“ podtrhl správnost myšlenky konference Spojovacího vojska František Ridzák.

Úvodní blok konference byl zaměřen na strategii budování podpory ICT ve prospěch C2 a na oblast bezpečnosti ICT. Blok uzavíraly živé ukázky a demonstrace systému Fidelis Cybersecurity a odborná prezentace zaměřená na přístupy, koncepce, procesy a architekturu bezpečných IT sítí, již přednesl Martin Půlpán ze společnosti net.pointers, která byla zároveň zlatým partnerem konference. „Cílem mé přednášky bylo ukázat, že kybernetická bezpečnost není pouze o implementaci technologií. Bezpečné prostředí v organizaci, ale také v celé České republice, je tvořeno správně sestavenými stavebními kameny bezpečnosti – tedy připraveností a efektivní kooperací pracovníků organizace, správně nastavenými procesy a technologickým know-how,“ uvádí Půlpán.

Dalšími, neméně zajímavými tématy konference byly dopady digitalizace v rámci agend organizací, GDPR a také vzdělávání v oblasti ICT. Během akce se též hodně diskutovala problematika vzájemné spolupráce při výchově nové generace odborníků na ICT.

V předsálí konferenčního sálu se představili partneři konference ze soukromé sféry v rámci živých ukázek možných řešení pro spojovací vojsko AČR.

Čtvrtečního odpoledního programu se zúčastnil i 1. zástupce náčelníka GŠ AČR generálporučík Jiří Baloun, který mimo jiné vyzdvihl návaznost pořádané konference na loňské oslavy 100. výročí spojovacího vojska.

V rámci večerního programu prvního dne proběhl slavnostní křest nosiče časosběrného videa ze 100. výročí spojovacího vojska, na kterém je zachycena nejen loňská zahajovací konference Spojovací vojsko 2017, ale také Spojovací a kybernetický pavilon organizovaný v rámci veletrhu IDET, den spojovacího vojska v Lešanech či slavnostní shromáždění, které proběhlo v listopadu ve Španělském sále Pražského hradu.


Tisková zpráva vyšla na FEEDIT.CZ - https://feedit.cz/2018/04/16/konference-spojovaci-vojsko-2018/

Další
« Prev Post
Předchozí
Next Post »