Jak se Česko zkouší bránit kybernetickým útokůmInternet bude muset být nějakým způsobem pod kontrolou státu, to je určitě pravda, ale měla by být zachována základní práva zejména na svobodu projevu jednotlivců či skupin, aby nedocházelo ke státem řízené cenzuře nebo mocensko-politickým bojům s využitím nástrojů pro kontrolu internetu. 

Dále je třeba velmi přísně hlídat, jak se s nasbíranými daty o uživatelích internetu nakládá, kdo a za jakých podmínek k nim má přístup, a hlavně, jak jsou zabezpečena proti případnému úniku či zneužití. Důležitá bude několikastupňová „nezávislá“ kontrola nad těmito systémy a detailní evidence o jejich využívání. Bude potřeba též vytvořit možnost domoci se svých práv, pokud se někdo bude cítit cenzurován nebo poškozen. Tento proces musí být velmi rychlý a prováděný odborníky na danou tematiku.  

Jsem opravdu zvědav, jak bude zákon, který vláda potichu připravuje, nakonec vypadat, až projde připomínkami a změnami napříč naším politickým spektrem.

Další
« Prev Post
Předchozí
Next Post »